<i>Portrait Of Conrad Carpenter</i>, 2004, inkjet print, 14 7/16 x 11 5/16 inches (36.7 x 28.8 cm)
Portrait Of Conrad Carpenter, 2004, inkjet print, 14 7/16 x 11 5/16 inches (36.7 x 28.8 cm)